Y Data Sydd Gennym

Mae Metadata'n disgrifio'r data sydd gennym. Rydym yn cadw Metadata manwl am y Cyfresi Data unigol a gyflenwir i ni, yn cynnwys y math o rywogaethau a gynhwysir, nifer y cofnodion a gynhwysir, pwy sy'n berchen ar y data a ble a phryd y casglwyd y cofnodion.

Sylwer ein bod yn defnyddio cyfyngiadau safonol gyda phob cofnod am rywogaethau sensitif penodol. Rhoddir manylion yn ein polisi am Ffynonellu, Rheoli a Defnyddio Data. Os yw cyflenwr data wedi gofyn am i gyfyngiadau ychwanegol gael eu defnyddio gyda chyfres ddata, dynodir hyn drwy roi ! nesaf at y gyfres ddata. Os ydych yn ansicr ynghylch pa lefel o fynediad sydd gennych i gyfres ddata, yna cysylltwch â ni am eglurhad os gwelwch yn dda.

Dewiswch un o'r botymau Ystadegau am ddarlun cyffredinol o'r data sydd gennym.

Sylwer mai dim ond yn Saesneg mae'r manylion y Metadata yn ymddangos.

 

Mae gennym
o gofnodion am rywogaethau

Metadata

 

Species Metadata
Gwybodaeth am
Ddata Rhywogaethau

 

Geographic Metadata
Gwybodaeth am
Ddata Daearyddol

Defnyddiwch y botymau 'Gwybodaeth Am' neu'r 'Chwilio am Fetadata' i ddangos manylion pellach am y Data Sydd Gennym. Os ydych eisiau gweld Metadata am gofnod penodol am rywogaeth a welir yn un o'n hadroddiadau, defnyddiwch yr ID Cyfres Ddata sy'n cyd-fynd â'r cofnod yn 'Chwilio Metadata'.

Chwilio am Fetadata

ID y Gyfres Ddata:
Perchennog y Data:
Grŵp Rhywogaethau Cyffredinol:
Grŵp Rhywogaethau NBN:

Ystadegau

 

Pie Chart
Cofnodion yn ôl Grŵp Rhywogaeth

 

Tabular Data
Cofnodion yn ôl
Grŵp Rhywogaeth

 

Bar Chart
Cofnodion yn ôl Amrediad Dyddiad

 

Pie Chart
Cofnodion yn ôl Cyflenwr Data

 

Tabular Data
Cofnodion yn ôl Cyflenwr Data

 

Tabular Data
Cofnodion yn ôl
Categori

 

Tabular Data
Cofnodion yn ôl
Grŵp Rhywogaethau NBN

 

Tabular Data
Rhywogaethau Unigryw yn ôl
Grŵp Rhywogaethau

 

Tabular Data
Rhywogaethau Unigryw yn ôl
Grŵp Rhywogaethau NBN

 

Distribution Map
Map Rhywogaethau Dan Warchodaeth a Blaenoriaeth
Dim ond y cofnodion sydd yn ein prif fas data ar hyn o bryd a geir yn yr wybodaeth sydd i'w chyrraedd o'r dudalen hon ac mae'n cael ei chynhyrchu'n awtomatig pan ddiwedderir y bas data.
Cysylltwch â ni os hoffech weld ffyrdd pellach o arddangos gwybodaeth am y data sydd gennym.
Os ydych wedi anfon cofnodion atom yn ddiweddar neu wedi nodi cofnodion yn ein System Gofnodi Ar-Lein, bydd oedi byr cyn fyddant yn cael eu hadlewyrchu yma.